Cộng đồng Cây tri thức CEO

🌟 Giới thiệu Cộng đồng Cây tri thức HR:

🌟 Chuyên mục:

🌟 Tham gia group kết nối CEO:

🌟 Một số bài viết về cộng đồng:

  • 🔑 03 TỪ KHÓA HOẠT ĐỘNG (GIÁ TRỊ CỐT LÕI) CỦA CỘNG ĐỒNG CÂY TRI THỨC CEO: “KẾT NỐI CEO” – “CỐ VẤN CEO” – “NÂNG TẦM CEO”
  • 📈  Tình hình hoạt động của các cộng đồng CEO tại Việt Nam
  • 📈  Tình hình thị trường tuyển dụng tại Việt Nam

🌟 Hệ sinh thái cộng đồng:

Trân trọng!
Mr. Vinh Napoho
---------------------------------
#CayTriThucCEO #KetNoiCEO #CoVanCEO #NangTamCEO
Cộng đồng Cây tri thức CEO giúp anh chị CEO (hiện tại hoặc tương lai) có một môi trường - hệ sinh thái để kết nối, học hỏi, phát triển bản thân và công việc kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội!
📜 Website: http://caytrithucceo.com
🚩 Fanpage | Facebook | Zalo  
📃 300+ group kết nối CEO trên zalo, facebook phân theo club (start-up, lãnh đạo, đầu tư ...), theo chủ đề (chến lược, tổ chức, marketing, nhân sự ...), theo 63 tỉnh thành (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng ...), theo lĩnh vực kinh doanh (công nghệ, in ấn, nhà hàng, vận tải ...)

 

Cộng đồng Cây tri thức CEO

Cộng đồng Cây tri thức CEO (www.caytrithucceo.com)

Nhận dạng thương hiệu lãnh đạo Cộng đồng Cây tri thức CEO

Nhận dạng thương hiệu lãnh đạo Cộng đồng Cây tri thức CEO